Online bijeenkomst voor Warmteplan Katwijk

AardgasvrijDuurzaamheidNieuws

Voor de overstap naar aardgasvrij wonen wordt een plan gemaakt om stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente te gaan: het warmteplan. Hier komt uiteindelijk in te staan wat per wijk de nieuwe mogelijkheden en alternatieven zijn voor aardgas om woningen mee te verwarmen.

Daarnaast wordt dit jaar duidelijk wanneer in welke wijk gestart kan worden met het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente is voor het opstellen van het warmteplan in gesprek met een aantal partijen, zoals de woningcorporatie, de netbeheerder en de energieambassadeurs. Maar ook bewoners kunnen hierover meepraten. Op 3, 4 en 9 maart organiseert de gemeente van 19:30 uur tot 21:00 uur online bijeenkomsten over het warmteplan van Katwijk. Hierin wordt verteld hoe het warmteplan wordt opgesteld en kunt u vragen stellen. Bijvoorbeeld over de duurzame mogelijkheden die er zijn voor uw wijk. Ook kunt u aangeven wat u de belangrijkste uitganspunten vindt als het gaat om het aardgasvrij maken van woningen.

Wethouder Jacco Knape: “De overstap naar aardgasvrij wonen is niet iets wat zomaar in 1 keer kan. Het is eerder een proces van vele jaren om uiteindelijk in 2050 een aardgasvrije gemeente te zijn. We bereiden ons voor op een toekomstbestendig Katwijk waar iedereen fijn kan blijven wonen, ook toekomstige generaties. Het is dan ook belangrijk dat bewoners goed bij deze veranderingen betrokken zijn. Ik raad daarom iedereen aan om in maart mee te praten over aardgasvrij!”.

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan via [email protected]. Meer informatie over de bijeenkomsten en over het warmteplan leest u op www.katwijk.nl/warmteplan

Gaspit in keuken

Meer nieuws