Bert Kom

Secretaris

Aandachtsgebieden: Secretaris, Afvalinzameling, openbare ruimte en leefbaarheid
Secretaris Bert Kom

Andere bestuursleden