Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/plugins/layerslider/wp/widgets.php on line 4

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 320

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 320

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 321

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 321

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 322

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 322

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 343

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 343

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 344

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 344

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 345

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wijkraden/domains/wijkraadkatwijknoord.nl/public_html/wp-content/themes/modernize-v3-20/include/plugin/utility.php on line 345
Wijkraad Katwijk Noord Prioriteiten 2021-2022 - Wijkraad Katwijk Noord
Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Prioriteiten 2021-2022

De prioriteiten in dit document vormen een leidraad voor het werk van onze wijkraad in 2021 en 2022. Ze zijn ook bedoeld om aan de politiek aan te reiken, ter voorbereiding op de raadsverkiezingen en collegevorming in 2022.

Prioriteiten

Wonen

 • Delen van het woningbestand van Dunavie worden de komende jaren vernieuwd (Hoornes Noordoost, Torenflats). De wijkraad gaat in gesprek met Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen Duinstreek (SHD) over deze (her)ontwikkelingen, om zich een beeld te vormen en om invloed uit te oefenen.
 • Nieuwbouwproject Van Lierestraat: wijkraad blijft betrokken voortgang project, met als aandachtspunten het parkeren en de communicatie met omwonenden.
 • Betaalbare nieuwbouwwoningen en -appartementen moeten bij doorverkoop beschikbaar/betaalbaar blijven voor de doelgroep.

Verkeer en Vervoer

 • De komst van R-net betekent voor een deel van de wijk een forse verbetering van de bereikbaarheid. Tegelijk zet de wijkraad zich er voor in dat het OV in de andere delen goed wordt geborgd in de nieuwe concessie.

Spelen en sporten in de wijk

 • Het verharde voetbalveld in groenstrook Titan (tegenover camping Noordduinen) is een goede locatie om te upgraden voor beweging (fitness/trim/bootcamp). Ook de Goerie is wellicht een optie.
 • Trapveld achter Venus leent zich qua ligging en oppervlakte voor een upgrade (multisport), waarbij het basketbalveld aan de Castor zou kunnen vervallen. 
 • Trapveld Kalkoven (in groenstrook langs Oude Rijn) ligt te afgelegen voor een upgrade (hangjongeren, vandalisme). Wordt wel gebruikt door Alexanderschool, waarmee in gesprek gegaan kan worden om het veld aantrekkelijker te maken. 
 • Basketbalveld Capella en grasvoetbalveld Steenbok: opknappen (kunstgras, multisport) danwel opheffen/verdwijnen (groen).

Openbare ruimte en leefbaarheid

 • Overlast tegengaan (hondenpoep, paardenpoep,zwerfafval, drones, ultralight-geluid en overige geluidsoverlast).
 • De wijkraad wil dat de voorzieningen in de wijk op peil blijven, zoals winkels engezondheidszorg. De realisatie van een bibliotheekvoorziening en/in een nieuw wijkgebouwhebben prioriteit.
 • De wijkraad volgt de invoering van de door haar voorgestelde nieuwe manier vanafvalinzameling in onze wijk nauw.
 • De wijkraad wil haar ambassadeursfunctie versterken voor wijkbewoners die met concretefysieke vraagstukken zitten (riolering, straat, groen, bushaltes, parkeervoorzieningen of-beleid, verkeersonveiligheid).
 • De wijkraad wil haar wijkbudget beter onder de aandacht brengen, aangezien het jaarlijksbeschikbare budget niet volledig wordt benut.
 • De wijkraad volgt de verduurzaming van onze wijk nauwgezet, zoals: Kalkoven aardgasvrij,laadpalen voor elektrische auto’s, etc.
 • De wijkraad wil de sociale samenhang in onze wijk graag versterken. Zij wil hier zelf actiefaan bijdragen, o.a. door met haar wijkbudget activiteiten te ondersteunen die de ontmoeting van wijkbewoners stimuleren. Ook wil zij actiever worden in het project “Hoornes Samen in Beweging”, en contact houden met eigenaren van (maatschappelijk) vastgoed en met gebruikers daarvan.