Bewoners van De Driehoek zitten er weer warmpjes bij!

NieuwsWijkbudget

Door de bewonerscommissie Driehoek is een aanvraag voor een bijdrage uit het wijkbudget van de Wijkraad Katwijk Noord gevraagd voor heaters in het Atrium. 

Er is geen verwarming in de centrale hal en bij plaatsing van heaters kunnen de activiteiten/ontmoetingen ook in de winter doorgang vinden.

Bij plaatsing van deze heaters kunnen de bewoners ook in de winterperiode bij elkaar komen en elkaar betrekken bij de activiteiten (koffiedrinken, spellen etc.)

Bewoners waar de drempel hoog is om deel te nemen aan de activiteiten komen in de koude winterperiode hun huis niet meer uit. In de donkere winterperiode is het belangrijk dat er continuïteit is in de activiteiten en dat de bewoners erbij betrokken worden zodat zij zich niet meer terugtrekken en zich eenzaam voelen.

De wijkraad heeft in november 2021 besloten een bijdrage van € 500 uit het wijkbudget te verstrekken voor de aanschaf van de heaters.

Deze zijn inmiddels geplaatst, zie foto.

Nieuwe heaters in de Driehoek

Wilt u ook een budgetaanvraag doen voor een maatschappelijk project in de wijk?
Klik dan op onderstaande button.

Meer nieuws