Wijziging fiets-/voetpad kanaaldijk (Goerie)

NieuwsVerkeer en veiligheid

De wijkraad heeft een half jaar geleden contact gezocht met de gemeente Katwijk over het fietspad/voetpad op de Kanaaldijk ter hoogte van de Goerie. Dit pad wordt veelvuldig gebruikt door alle toeristen maar ook de eigen inwoners. Voor veel fietsers en voetgangers was er verwarring wie waar moest fietsen/lopen. Dit leverde gevaarlijke situaties op met veel bijna aanrijdingen. De gemeente heeft dit voortvarend opgepakt en hierover veelvuldig contact gehad met de wijkraad. Inmiddels zijn het wandelpad en het fietspad verlegd en is er weer sprake van een veilige situatie. Zie ook de fotos van de oude – en nieuwe situatie.  

Meer nieuws