Operatie Steenbreek: denk mee, doe mee!

Geen categorie
Samen zorgen we voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving

 

De gemeente Katwijk heeft zich aangesloten bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek, www.operatiesteenbreek.nl  Met Operatie Steenbreek willen wij iedereen enthousiasmeren om ‘versteende’ tuinen te vergroenen. Samen met inwoners en bedrijven kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving!

We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving naar ons gemak in te richten. Het is natuurlijk heel praktisch om de tuin vol te leggen met stenen. Maar een versteende tuin leidt tot meer wateroverlast, opwarming van onze leefomgeving en heeft een negatief effect op de biodiversiteit. Minder groen betekent minder leven in je tuin, want vogels en insecten hebben er niets meer te zoeken. Een groenere tuin heeft een positief effect op de leefbaarheid in de buurt. Hoe zorgen we met elkaar voor een leefbare en groene(re) buurt? Daar ligt voor ons allemaal een grote uitdaging!

Steenbreek Katwijk: denk mee, doe mee!
Op woensdag 8 november organiseren we daarom een ‘Denk mee, doe mee’- bijeenkomst in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Hoe kunt u als inwoner of ondernemer samen met de gemeente, een positieve bijdrage leveren aan het vergroenen van de leefomgeving. En hoe kunnen we met deze nieuwe ideeën in verschillende wijken Steenbreek onder de aandacht brengen? Kom ook op 8 november en denk mee en doe mee met Steenbreek Katwijk.

Groengroep Katwijk
Gelukkig heeft een aantal betrokken Katwijkers de krachten al gebundeld in de Groengroep Katwijk.  Zij denken na over het behouden en uitbreiden van het groen en hebben ook een actieve rol in het verspreiden van de boodschap van  Operatie Steenbreek.  De nadruk ligt vooral op het vergroten van de bewustwording en geven van tips. Op 8 november vertellen zij over hun ervaringen.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 uur          Welkom en opening door wethouder Jacco Knape
19.40 uur          Waarom Operatie Steenbreek? door de heer G. van Poelgeest,
initiatiefnemer van het eerste uur van Operatie Steenbreek
20.10 uur          Toelichting samenwerking regiogemeenten
20.20 uur         Pauze
20.30 uur         Samen aan de slag
21.15 uur           Bestaande initiatieven aan het woord
21.45 uur           Conclusie en afsluiting

Aanmelden?
Stuur een e-mail o.v.v. ‘bijeenkomst Steenbreek’ en uw naam naar [email protected]

 

Meer nieuws