Inventarisatie jaarwisseling 2017-2018

Geen categorie
Aantal schades afgenomen, totaalbedrag iets hoger dan vorig jaar

 

Ook dit jaar is aan het begin van het jaar onze gemeente weer opgeruimd en schoongemaakt. Hierbij is de balans opgemaakt hoeveel schade het vuurwerk tijdens deze jaarwisseling heeft veroorzaakt. Hoewel het aantal schades flink is afgenomen, is het totaalbedrag ruim 3000 euro hoger dan vorig jaar. De oorzaak hiervan ligt in een flinke toename van schade aan speeltoestellen. De totale schade bedraagt dit jaar ruim 23.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit materiaal en loonkosten om de schade weer te herstellen. Wethouder Knape: ” We betreuren zeer dat er ook dit jaar weer schade is toegebracht aan allerlei materialen in de openbare ruimte. Voor volgend jaar bekijken we of we nog meer preventieve inzet kunnen plegen op wijk- en/of straatniveau. Samen met politie en brandweer blijven we de strijd aangaan tegen vuurwerkvandalisme.”

Schade in beeld
Dit jaar zijn 45 materialen vernield, terwijl dit vorig jaar nog om 77 stuks ging. Er zijn minder afvalbakken en verkeersborden vernield, maar helaas meer speeltoestellen. De schade aan speeltuinen is dit jaar bijna 13000 euro, terwijl dit vorig jaar 3800 euro was. De grootste schade heeft de speeltuin aan de Fagelstraat. Het kost 7500 euro om deze speelplek weer op te knappen. Verder zijn de speeltuin in de Zanderij en op de Schutterswei flink beschadigd. De kosten om deze twee weer te herstellen zijn 4500 euro.

 

Wijkniveau
Dit jaar is de schade in Katwijk aan Zee het meest beperkt gebleven. Hier zijn zes schades gerapporteerd. Katwijk aan de Rijn en Valkenburg hebben elk acht schadegevallen, maar doordat in Katwijk aan de Rijn naast verkeersborden en afvalbakken ook twee speeltuintjes zijn vernield, is het totaalbedrag in deze wijk toegenomen. In Rijnsburg zijn elf schades geïnventariseerd en in Katwijk Noord 12. De beschadigingen aan speelplaatsen zorgen er ook in Katwijk Noord voor het schadebedrag het hoogst uitvalt.

 

Straatkolken

Schade aan straatkolken wordt niet meegenomen in het totaalbedrag. Een kapotte kolk kan pas later in het jaar zichtbaar worden, bijvoorbeeld na een grote regenbui. Aan het einde van 2017 is het totaal aan kapotte kolken als gevolg van de jaarwisseling 2016/2017 geïnventariseerd. Het totaalbedrag kwam uit op bijna 29.000 euro. Dit is bijna 9.000 euro lager dan het jaar daarvoor.

 

Houd de boel heel! Dat doen wij ook.
De inzet om vernielingen te voorkomen is groot. Samen met politie en brandweer zet de gemeente zich intensief in om vuurwerkvandalisme uit te bannen. Burgemeester Visser: “Naast handhaving en preventie hebben we een campagne uitgerold om aandacht te vragen voor het onderwerp vuurwerkvandalisme. De campagnevideo is positief ontvangen en heeft het gesprek op gang gebracht dat het vernielen van andermans spullen nooit goed te praten valt. Het is jammer dat dit zich niet vertaalt in een verdere daling van de cijfers. We blijven ons de komende jaren intensief inzetten om de jaarwisseling feestelijk te laten verlopen, zonder schade aan andermans spullen.”
Meld overlast en vandalisme
Alle locaties zijn bekend en van alle vernielde materialen zijn foto’s gemaakt. Deze worden doorgegeven aan de politie. Ook u kan helpen. Heeft u gezien dat materiaal werd vernield en/of heeft u foto’s of filmpjes van vernielingen?Meld dit bij de politie, zodat we de schade bij eventuele daders kunnen verhalen.

Meer nieuws