Gast van de raad

Geen categorie

Met ingang van donderdag 9 november ontvangt de gemeenteraad inwoners graag als bijzondere Gast van de raad. Elke belangstellende inwoner van Katwijk kan zich aanmelden om begeleid door een raadslid een deel van de raadsvergadering bij te wonen. De gemeenteraad wil met deze nieuwe activiteit inwoners informeren over het werk van de gemeenteraad en van de raadsleden. Ook hoopt de gemeenteraad inwoners te interesseren voor het lokaal bestuur.

 

Op de raadsavond geven raadsleden in de raadzaal voorafgaand aan de vergadering aan de Gasten van de raad een toelichting op het raadswerk. Daarna volgen de Gasten van de raad het begin van de vergadering. Na een uur bespreken de ontvangende raadsleden met de Gasten van de raad hun ervaringen en beantwoorden zij hun vragen. De ontvangst is uiterlijk om 21.15 uur afgelopen.

 

Aanmelding is mogelijk bij de griffie, via 071 4065302 of [email protected].Beeldmerk Gast van de raad Katwijk

Meer nieuws