Start woningbouwproject Oeverpolder

Geen categorie

De gemeente en Dunavie zijn gestart met de voorbereidingen van woningbouwproject Oeverpolder. Wethouder Krijn van der Spijk: “Met Oeverpolder dragen we bij aan betaalbare huurwoningen voor de komende jaren.” Het college heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten (NvU) en het voorkeursmodel van de architect. Hierin staan de vorm en de hoogte van het gebouw beschreven. Hoe het gebouw en de omgeving er precies uit gaat zien, is nog niet uitgewerkt. Dat gebeurt in het ontwerp dat nog zal worden gemaakt.

 

50 sociale huurwoningen

Oeverpolder is een braakliggende stuk grond dat ligt tussen het dienstengebouw het Kwadrant, de Pniëlkerk en het wooncomplex aan de Jaap Bergmanstraat in de buurt Hoornes Noord West. Dunavie en de gemeente Katwijk hebben afgesproken om op deze locatie ongeveer 50 sociale huurwoningen te bouwen. Het betreft  2- en 3 kamerappartementen. De woningen zijn voornamelijk geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens.

 

Voorlopig ontwerp

Het model van de architect zal samen met de NvU als basis dienen voor de ontwerpfase. De volgende stap is dat de ontwerpfase kan starten en de voorbereiding en realisatie van het bouwrijp maken kan gaan plaatsvinden. Op basis van deze uitgangspunten wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. In het voorlopig ontwerp worden belangrijke onderwerpen meegenomen zoals parkeren, zichtlijnen en looppaden vanuit de bestaande bouw (uitzicht) en het ontwerp van de groene omgeving.

 

Inloopavond organiseren

Dunavie en de gemeente organiseren in het voorjaar een inloopavond waarin het voorlopig ontwerp aan belangstellenden wordt voorgelegd. Met de uitkomsten van deze avond wordt het voorlopig ontwerp verwerkt naar een definitief ontwerp.

Meer nieuws