Spreekuur wijkregisseur en wijkagenten

BibliotheekVerkeer en veiligheid

Elke donderdagmiddag van 13:30 tot 14:30 uur houden de wijkregisseur en de wijkagenten van Katwijk Noord spreekuur in de bibliotheek aan de Hoorneslaan. Wijkraadslid Jonathan Weegink ging op 16 juni langs om te horen wat er speelt in onze wijk.

Luisterend oor

De animo voor het spreekuur wisselt. Deze middag was het rustig, vanwege het zomerse weer. Jonathan sprak met wijkregisseur Richard Ontstenk en de wijkagenten Hendrik van Rijn en Mark Holswilder. Wijkbewoners komen vaak op het spreekuur vanwege verkeer (parkeren), overlast van buren of burenruzies. Veelal zijn dit situaties waar de wijkregisseur en/of -agent niet (meteen) iets aan kan doen, behalve een luisterend oor en advies bieden.

Veiligheid

Ook de veiligheid in de wijk kwam ter sprake. Die is over het algemeen goed. Overlast van hangjongeren, bijvoorbeeld in de Hoornespassage of op schoolpleinen, speelt met pieken en dalen. Drugshandel vindt helaas ook plaats in de wijk, al is dat vaak niet zo zichtbaar, omdat dealers mobiel zijn en minder vanuit vaste punten opereren. 

Whatsapp groep

De agenten zijn heel positief over de Rijnsoever Buurt Alarm Whatsapp Groep. Deze groep telt veel leden, die goed gespreid over de wijk wonen en snel reageren als dat nodig is. Vaak is een van hen sneller bij een reanimatie dan de politie. Het helpt dat er in onze wijk een goede spreiding is van defibrillatoren (AED’s), iets waaraan de wijkraad financieel heeft
bijgedragen.

Van links naar rechts: Richard Ontstenk (wijkregisseur), wijkagenten Mark Holswilder en Hendrik van Rijn, Jonathan Weegink (wijkraadslid)

Meer nieuws