Wijkraad aanwezig bij Netwerkbijeenkomst HSIB

Nieuws

Wijkraad Katwijk Noord was woensdag 1 februari met enkele leden aanwezig bij de eerste netwerkbijeenkomst van Hoornes Samen In Beweging (HSIB) in Tripodia. Het doel was dat alle deelnemende partijen elkaar beter leerden kennen. Als nieuwe partner van het kernteam werd door Burgemeester Cornelis Visser die avond de Bibliotheek toegevoegd.

De partijen die al betrokken waren bij HSIB zijn de gemeente Katwijk, Aloysius, Baptistengemeente Katwijk, Tripodia, De Brug, DSV, Dunavie, Winkeliersvereniging de Hoornes en de Pnielkerk. Bij de netwerkbijeenkomst in Tripodia waren zo’n vijftig aanwezigen.

De rode draad van HSIB is samen bouwen aan een toekomstbestendige wijk. Men streeft daarbij naar:

1. Sociale, Vitale en Inclusieve samenleving.
De gestelde doelen zijn:  eenzaamheid verminderen, meer kunst-cultuur en sportontmoetingsmomenten creëren, terugdringen van laaggeletterdheid en intergenerationele contacten bevorderen in de wijk.

2. een Veilige en Toegankelijke omgeving.
De gestelde doelen zijn: minder overlast en criminaliteit, grotere verkeersveiligheid, meer sociale veiligheid, betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking en een meer gedifferentieerd aanbod van winkelvoorzieningen.

3. Op weg naar een Energie Neutrale en Klimaatbestendige omgeving.
De gestelde doelen zijn: reductie energiebehoefte, het initiëren van een circulaire economie, bevorderen van fiets- en voetgangersverkeer en stenen vervangen door groen.

In de “huizen van de wijk” creëert men ontmoetingsplekken waar alle ingezetenen elkaar beter gaan leren kennen.  Huizen van de wijk zijn DSV de Duinrand, Koffiebuurthuis De Blije Boon in Tripodia, de Pniëlkerk, (de buurtsoep), de Brug (de huiskamer met maaltijdvoorziening), Bibliotheek de Hoornes en IJsclub de Goerie.

Burgemeester Cornelis Visser introduceert de Bibliotheek als nieuw kernteamlid van Hoornes Samen in Beweging
Burgemeester Cornelis Visser introduceert de Bibliotheek in de Hoornes als nieuwe partner in het kernteam van HSIB

Meer nieuws