Meedenken over herinrichting bussluis Hartweg

NieuwsVerkeer en veiligheid

De bussluis tussen de Hartweg en de Keplerlaan wordt al lange tijd niet meer gebruikt door het openbaar busvervoer. Daarom is vorig jaar besloten om de sluis te verwijderen en de strook opnieuw in te richten. Op uitnodiging van een gemeentemedewerker Verkeer en Vervoer bogen twee wijkraadsleden (Peter Perton en Jonathan Weegink) en de direct aanwonenden zich op woensdag 8 juni over een nieuw ontwerp.

Peter Perton (rechtsboven) in overleg met de direct aanwonenden. Jonathan Weegink maakt de foto.

De gemeente wil het gemotoriseerd verkeer weren, en fietsers en wandelaars meer ruimte geven. In het midden van de strook komt een breed fietspad, met aan weerszijden een brede(re) stoep. Het aangrenzende groen wordt verbreed. De wijkraadsleden en aanwonenden gaven de gemeentemedewerker enkele wensen en aandachtspunten mee. Ook de politie zal om advies worden gevraagd. Daarna worden een definitief ontwerp en een kostenraming gemaakt. Het College van B&W moet uiteindelijk een verkeersbesluit nemen, om de nieuwe situatie mogelijk te maken. Wanneer het plan definitief is, zal het middels een brief breder worden gecommuniceerd naar inwoners. De wijkraad hoopt dat het proces van de herinrichting voortvarend zal verlopen.

Meer nieuws