Bezoek College van B&W aan Katwijk-Noord

ActiviteitenBuitenruimteNieuwsVerkeer en veiligheid

Op dinsdagmiddag 4 oktober 2022 bracht het College van Burgemeester en Wethouders op uitnodiging van de wijkraad een bezoek aan Katwijk Noord. De wijkraad Katwijk Noord had voor dit bezoek een uitgebreid programma en route opgesteld van de te bezoeken locaties. Het geplande bezoek in januari was in verband met corona niet doorgegaan. Wethouder Jacco Knape was (door verblijf in het buitenland) niet aanwezig.

We zijn gestart met koffie en gebak in buurtkoffiehuis “De Blije Boon” in Tripodia waarna per fiets de diverse locaties uit het programma zijn bezocht. De Blije Boon is een van de instellingen waaraan de wijkraad destijds een donatie heeft gedaan.

Basketbalveld

De wijkraad is zeer content met het opknappen van het basketbalveld en het fietspad bij de Goerie en het definitief plan voor het verwijderen en herinrichten van de bussluis aan de Hartweg. Voor het opknappen van het basketveld heeft de wijkraad begin dit jaar een donatie gedaan aan het Welzijnskwartier.

Het opgeknapte basketbalveld bij de Goerie
Het opgeknapte basketbalveld bij de Goerie

Verkeerssituaties

Ook zijn met het college het kruispunt Hoornesplein (instelling stoplichten), rotonde bij de AH (gevaarlijke oversteken voor fietsers), fietsoversteek Melkweg en kruisingen Schorpioen/Biltlaan en Biltlaan/Pollux bezocht en besproken. Bij het kruispunt Hoornesplein gaat het om de doorstroming van het fietsverkeer. De wens van de wijkraad is als er aan de ene kant wordt gedrukt ook automatisch de andere kant wordt meegenomen. Ook is de wijkraad voorstander van regelmatige snelheidscontrole op de Hoorneslaan. (in combinatie met de kruispuntlichten)

Bij de onderdoorgang van de N206 ligt er een plan om het fietspad aan de noordzijde af te sluiten. Het tegenoverliggende fietspad moet dan wel voor 2 stroken ingericht worden. Bij de oversteek van de Melkweg pleit de wijkraad om de geplaatste voorrangsborden te vervangen door 2 stopborden. Die 2 stopborden zijn ooit weggehaald om de doorstroming van de Arriva bussen te bevorderen. Nu de bussen er al een paar jaar niet meer rijden is het terugzetten van de stopborden vereist. 

Het ligt in de planning dat de veiligheid van beide kruisingen op de Biltlaan eind 2023 worden verbeterd. Tijdens de fietstocht heeft de wijkraad ook een aantal wensen aan het college kenbaar gemaakt. 

Te weten:

  • afrastering bij het water bij de Julianabrug en de Nieuwe Roversbrug;
  • de bewoners in de nabijheid van de Julianabrug ondervinden bij flinke wind, nog steeds hinder van een fluitend geluid door de brug. Aan één kant van de brug is om dit geluid te verminderen rubber op het hekwerk geplaatst. De wijkraad stelt voor om dit ook aan de andere kant aan te brengen
  • doortrekken van het fietspad pal langs het Additioneel Kanaal naar Rijnsburg;
  • fietsafslagen bij de Nieuwe Roversbrug;
  • een fietstunnel vanuit t Heen onder de N206 naar Rijnsoever-Oost. In 1993 waren er al plannen gemaakt om dit te realiseren.
  • Er blijken redelijk wat bewoners gebruik te maken van de R-net halte bij de Estec. Om van deze halte gebruik te maken moeten zij een stuk omlopen. De wijkraad zou graag bij deze halte over de sloot naar de Wega een bruggetje geplaatst zien.

De wijkraad is zich ervan bewust dat niet direct alle wensen in verband met de financiële middelen van de gemeente vervuld worden en begreep dat enkele wensen al in de planning voor de komende jaren staan.

Groen

Daarnaast is tijdens de fietstocht op diverse locaties stilgestaan bij het nieuwe maaibeleid. Dit leidt op sommige locaties ertoe, hoewel er prachtige waterpartijen in de wijk zijn, deze door het overwoekerende riet etc. aan het zicht worden onttrokken en het minder maaien van het gras en het riet op enkele locaties soms geen fraai maar een rommelig aan- en uitzicht geeft.

Het bezoek is in het clubgebouw van KLTV te Katwijk onder genot van een drankje en hapje afgesloten.De wijkraad kijkt met een goed en tevreden gevoel terug op dit bezoek.

Meer nieuws